Opleidingscentrum Paardencoaching2018-08-16T21:41:23+00:00

Opleidingscentrum Paardencoaching

Aan bod binnen de opleiding komt het paard als instrument, de paardencoach als ondernemer en EBP techniek: Motiverende Gespreksvoering. In deze reader meer over deze techniek.

Het opleidingscentrum is ontstaan vanuit de wens, paardencoaching in Nederland kwalitatief te verbeteren. Vandaag de dag kan iedereen zichzelf inschrijven bij de KvK als coach dan wel paardencoach. Waar bijvoorbeeld artsen en hulpverleners zich moeten houden aan BIG en SKJ registraties en zich daarmee adequaat dienen te bewijzen aan de klant, heeft de coach vrij spel. Met alle gevolgen van dien als het gaat over het ‘verder helpen van mensen’. Te denken valt aan de inzet en de rol van het paard, de fysieke veiligheid van de klant maar ook zeer zeker de emotionele veiligheid van de klant tijdens de sessie. Waar men ‘vrij spel’ heeft, ontstaat ook een vrije interpretatieruimte in het vertalen van het paardengedrag naar de klant. Na het ondergaan van meerdere paardencoachingsopleidingen en het volgen van diverse workshops binnen de paardencoachingssector, mistte O2C de objectieve houding van de coach. Daarom heeft O2C een methodiek ontwikkeld om de coach objectief in te zetten tijdens de paardencoaching. Zo maakt O2C, in samenwerking met de Hogeschool Windesheim te Zwolle, gebruik van de Motiverende Gespreksvoering.

Motiverende Gespreksvoering is een techniek waarbij vanuit gelijkwaardigheid en een objectieve ‘activerende’ manier van vraagstelling wordt gewerkt. Kortom de mening en het oordeel (vrije interpretatie) van de coach vervalt en het gesprek wordt voor de klant ‘gestructureerd’. Hierdoor doet de klant inzicht op in zijn eigen kunnen en willen.

Het paard wordt binnen O2C ingezet als instrument. Nog beter vertaald; het paard wordt ingezet als ‘muzisch agogisch instrument’. Muzisch agogisch werken is een stroming binnen de hulpverlening, het staat voor het inzetten van een middel op kunstzinnige wijze binnen behandelingen van cliënten of tijdens het coachen van personen. O2C ziet coachen met paarden dan ook als een creatieve activiteit waarbij doelen en wensen van de klant kunnen worden geactiveerd en behaald. Zo kan het paard bijvoorbeeld worden ingezet als metafoor, als gespreksmiddel, als bindmiddel, als uitvergroter van non-verbale interacties en als creatief middel. Er wordt altijd op een positieve manier vanuit de wens van de klant gewerkt en intuïtieve interpretaties worden alleen via een openvraagstelling geformuleerd. Hierdoor is de coaching altijd ‘van de klant’ en op de waarheid van de klant berust.

Dat betekent niet dat er geen lastige onderwerpen aan bod kunnen komen en dat de coaching niet confronterend kan zijn. Echter heeft de coaching altijd de drive om over te gaan op de wensen van de klant, waardoor er een prettige ervaring ontstaat in de ring.
O2C biedt een bijzondere ervaring vanuit interactie tussen mens en paard.

Geïnspireerd door paardencoaching vanuit België en de VS, wil O2C verder werken aan de kwaliteit voor en door paardencoaches in Nederland.