Opleidingscentrum paardencoaching2018-09-12T13:39:08+00:00

Open2Contact

Open2Contact leidt mensen professioneel op tot Paardencoach. Daarnaast specialiseert O2C zich in bijscholing voor bestaande Paardencoaches. Paardencoaches welke zich willen verdiepen en verder specialiseren in het vakgebied. Zo is er professionele bijscholing binnen de volgende facetten:

De ondernemende Paardencoach waarin het echt runnen van een succesvolle onderneming uitgebreid aan bod komt. Jij beëindigd deze module met vertrouwen en zelfverzekerdheid om jouw onderneming te laten stromen!

De Motiverende Gespreksvoeringscoach waarin je een coachingstechniek aanleert die je nooit meer kwijtraakt! Zonder instrumenten, enkel met jouw techniek, jouw hoofd, hart en handen, kun je mensen daadwerkelijk verder helpen. De inzet van het paard geeft extra dimensie en bereik aan deze methodiek!

-Het paard als instrument waarbij je ondervind dat interpretaties niet meer nodig zijn en je het paard als concreet instrument, dienstbaar aan jouw klant, kunt inzetten. Waardoor iedere coaching meetbaar, concreet en succesvol kan worden doorlopen.

O2C

Open2contact is  een opleidingscentrum voor mensen welke een kwalitatief verantwoorde bezig willen zijn in het coachen met paarden. De opleiding staat bekend om drie kwaliteif specifieke resultaten (zoals hierboven benoemd) , men wordt opgeleid tot; professionele coach, men krijgt kennis over het opzetten van een eigen onderneming en zal leren hoe hij veilig en verantwoord een paard als instrument kan inzetten tijdens de coaching. Al met al wordt men professioneel opgeleid en gelden er bij aanvang een aantal specifieke toelatingsvereisten, om ook hierin het beroep te beschermen en om hierbij het het ‘kaf van het koren te scheiden’.

Visie

O2C fundamenteert de opleiding op de Motiverende Gespreksvoeringstechniek, dit is een Evidence Based techniek welke haar oorsprong vindt binnen de verslavingszorg en steeds meer inzetbaar is in allerlei andere beroepstakken. De techniek sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van O2C, wij werken namelijk vanuit de hoofdvraag; Wat is je wens? Waar wil je naar toe? Wij hebben gemerkt dat deze techniek bijdraagt aan kwaliteit in mensenlevens. O2C is van mening dat mensen niet in het verleden hoeven blijven te ‘hangen’, positief vooruit dat is wat mensen in hun kracht zet! Iedereen kan op elk moment ervoor ‘kiezen’ om gelukkig te zijn. Alleen al de keuze tot een positieve mindset doet wonderen, blijkt! O2C werkt vanuit de visie dat men 50 procent van de keuzes in eigen hand heeft; men heeft een keuze en kan en mag handelen vanuit gezond verstand, de andere 50 procent is wat men overkomt en daar hebben we mee te dealen! Dat is het leven en daar moeten we het mee doen. Door te ervaren dat een groot aandeel van ons leven een keuze is, leren mensen ‘regie’ in eigen handen te nemen en ervaren zij meetbare resultaten! Door de coaches te trainen in meetbare resultaten en op deze wijze hun coachees positief te beïnvloeden werken wij samen aan betekenis in mensenlevens. Dat is waar O2C voor staat. Mensen laten ervaren dat zij een keuze hebben om te kiezen voor eigen regie. Echt van betekenis zijn voor anderen, daar komen wij ons bed voor uit.

Missie

Door de coaches te trainen in meetbare resultaten en op deze wijze hun coachees positief te beïnvloeden werken wij samen aan betekenis in mensenlevens. Dat is waar O2C voor staat. Mensen laten ervaren dat zij een keuze hebben om te kiezen voor eigen regie. Iedereen kan en mag zich goed voelen, op ieder moment.

Zo hebben wij de missie om te werken uit vandaag–> richting de toekomst. Daarmee kunnen mensen het verleden tegenkomen, maar houden zij het vizier (positief) gericht op de toekomst. Geen gehang in het verleden, maar werken aan een positieve en bruisende toekomst staat bij ons voorop! Want iedereen mag en kan genieten en voor iedereen liggen alle kansen klaar.

Zo ook bij O2C, O2C werkt dan ook graag met de ‘beste’ mensen met de ‘juiste’ instelling. Als je gelooft in jezelf en die boodschap durft uit te dragen dan biedt O2C haar cursisten graag kansen aan talentvolle en positieve mensen door hen in te zetten voor haar bedrijf. Men kan worden ingehuurd als trainer in binnen en buitenland en meehelpen in de dagelijkse administratie en werving van nieuwe cursisten.

Kwaliteit

Open2Contact bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Open2Contact voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie:

Download flyer