Opleidingscentrum paardencoaching 2018-06-16T19:01:37+00:00

Opleidingscentrum paardencoaching

Het opleidingscentrum is ontstaan vanuit de wens, paardencoaching in Nederland kwalitatief te verbeteren. Vandaag de dag kan iedereen zichzelf inschrijven bij de KvK als coach dan wel paardencoach. Waar bijvoorbeeld artsen en hulpverleners zich moeten houden aan BIG en SKJ registraties en zich daarmee adequaat dienen te bewijzen aan de klant, heeft de coach vrij spel. Met alle gevolgen van dien als het gaat over het ‘verder helpen van mensen’. Te denken valt aan de inzet en de rol van het paard, de fysieke veiligheid van de klant maar ook zeer zeker de emotionele veiligheid van de klant tijdens de sessie. Waar men ‘vrij spel’ heeft, ontstaat ook een vrije interpretatieruimte in het vertalen van het paardengedrag naar de klant. Na het ondergaan van meerdere paardencoachingsopleidingen en het volgen van diverse workshops binnen de paardencoachingssector, mistte O2C de objectieve klankslag tussen vertaling van bevindingen vanuit de coach naar de klant.

O2C werkt met diverse methodieken welke de coach bekwamen als zijnde coach, zoals de Motiverende Gespreksvoering. Dit onderdeel geeft O2C in samenwerking met de Hogeschool Windesheim uit Zwolle.

Motiverende Gespreksvoering is een techniek, waarbij vanuit gelijkwaardigheid en een objectieve activerende manier van vraagstelling, wordt gewerkt. Kortom de mening en het oordeel (vrije interpretatie) van de coach vervalt. Het paard wordt slechts ingezet als instrument. Hierdoor is de coaching altijd van de klant en op de waarheid van de klant berust. Er wordt altijd op een positieve manier vanuit de wens van de klant gewerkt.

Dat betekent niet dat er geen lastige onderwerpen aan bod kunnen komen en dat de coaching niet confronterend kan zijn. Echter heeft de coaching altijd de drive om over te gaan op de wensen van de klant, waardoor er een prettige ervaring ontstaat in de ring .

O2C biedt een bijzondere ervaring vanuit interactie tussen mens en paard.

Geïnspireerd door paardencoaching vanuit België en de VS, wil O2C verder werken aan de kwaliteit voor en door paardencoaches in Nederland.

Download flyer